Ανακοίνωση – “Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα”_CE0110 (Α’ εξ.)

Ανακοίνωση – “Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα”_CE0110 (Α’ εξ.)

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα “Μαθηματική  Ανάλυση  & Γραμμική Άλγεβρα” να κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή στην σελίδα του μαθήματος στο eClass.
Σύνδεσμος στο eClass:
https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV197/
Στην σελίδα του μαθήματος στο eClass (ενότητα ” Έγγραφα ”) έχουν αναρτηθεί:
1) Περίγραμμα Μαθήματος.
2) Φυλλάδια Μαθήματος (Θεωρία & Παραδείγματα Λυμένων Ασκήσεων ανά Ενότητα).
3) Σειρές Ασκήσεων & Λυμένες Ασκήσεις.
4) Θέματα Εξετάσεων.
Οι ενημερώσεις για το μάθημα θα πραγματοποιούνται μέσω eClass.

Βασικό εγχειρίδιο:
Γενικά Μαθηματικά/’Αλγεβρα – Αναλυτική Γεωμετρία – Διαφορικός Λογισμός – Ολοκληρωτικός Λογισμός
Συγγραφείς: Λάζαρος Βρυζίδης, Αριστείδης Μακρυγιάννης, Σπυρίδων Σάσσαλος Κωδικός Ευδόξου: 59382675, ISBN : 978-960-595-009-5, Τύπος: Σύγγραμμα (2016)
Εκδότης: Αθήνα [GR]: Σύγχρονη Εκδοτική Ε.Π.Ε.

Διευκρίνιση:
Έχει πραγματοποιηθεί διαγραφή των φοιτητών και φοιτητριών που ήταν εγγεγραμμένοι στο eclass του μαθήματος πριν από τις 06/09/2022, προκειμένου να ανανεωθεί η κατάσταση των χρηστών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος
Δρ. Αλέξανδρος Παππάς