Μηχανισμός Διαχείρισης Παραπόνων και Ενστάσεων Φοιτητών

Μηχανισμός Διαχείρισης Παραπόνων και Ενστάσεων Φοιτητών

 

Για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας και λογοδοσίας, τίθεται σε λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 η διαδικασία υποβολής και διαχείρισης παραπόνων των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποίηση τους και να διαφυλάσσεται το κύρος του Τμήματος. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά σε όλα τα παράπονα που άπτονται της ποιότητας των παρεχόμενων από το Τμήμα εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών.

 

Δείτε τι μπορεί να σας προσφέρει ο Μηχανισμός Διαχείρισης Παραπόνων και Ενστάσεων Φοιτητών.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Έντυπο Αναφοράς Παραπόνου