Ανακοίνωση – “Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα”_CE0110 (Α’ εξ.)

Ανακοίνωση – “Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα”_CE0110 (Α’ εξ.)

Έναρξη διαλέξεων μαθήματος “Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα”
 
Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα οι διαλέξεις του μαθήματος “Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα” στο Β Τμήμα
θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου (18/10/2023) και ώρα 17:00 – 20.00 (αίθουσα Β222) και στο Α Τμήμα
θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου (19/10/2023) και ώρα 14:00 – 16.00 (αίθουσα Β221).
Οι φοιτητές  Α´ εξαμήνου εντάσσονται υποχρεωτικά σε δύο τμήματα, όπως παρακάτω:
• Τμήμα Α:
       από Α έως Λ.
• Τμήμα Β:
       από Μ έως Ω.
Οι παλαιοί φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν στο τμήμα της προτίμησής τους.
Ο υπεύθυνος του μαθήματος
Δρ. Αλέξανδρος Παππάς