Ανακοίνωση – «Eιδικά Θέματα CAD» και «Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα» – Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής

Ανακοίνωση – «Eιδικά Θέματα CAD» και «Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα» – Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής

Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής στη  εξ αποστάσεως εξέταση του Σεπτεμβρίου 2021 των μαθημάτων «Eιδικά Θέματα CAD» και «Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα»

Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στη εξ αποστάσεως εξέταση των μαθημάτων «Eιδικά Θέματα CAD» και «Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα» στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021 πρέπει να αποδεχθούν τους όρους συμμετοχής και να συμπληρώσουν τη «Δήλωση Συμμετοχής στις Εξετάσεις» (μία για κάθε μάθημα), απαντώντας στο σχετικό ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα Open eClass του κάθε μαθήματος.

Το σύνολο της διαδικασίας συμμετοχής στην εξέταση καλύπτεται από τα ανακοινωθέντα στον σύνδεσμο https://www.uniwa.gr/remote-exams/, τον οποίο παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά οι συμμετέχοντες φοιτητές.

Οι φοιτητές παρακαλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις στη σελίδα του κάθε μαθήματος στο eclass.

Όσοι φοιτητές δεν προβούν στην ανωτέρω διαδικασία ή δεν αποδεχθούν τους σχετικούς όρους δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εξέταση των μαθημάτων, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.