Κατατακτήριες εξετάσεις

Οι Κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, διεξάγονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Φ1/192329/Β3 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ3185/2013, τ. Β΄), σχετικά με τη Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ114/2017 τ. Α΄ άρθρο 74 παρ.3), σχετικά με τα Θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών έχει θεσπίσει τον σχετικό Εσωτερικό Κανονισμό Κατατακτηρίων Εξετάσεων.

 

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-21, Πρόγραμμα Εξετάσεων

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-22, Πρόγραμμα Εξετάσεων

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2022-23