1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Α´ Εξαμ.

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Α´ Εξαμ.

Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες Α´ Eξαμήνου ή μεγαλύτερων εξαμήνων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Μάθημα ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (CE-140) να εγγραφούν στο eclass του Μαθήματος (προθεσμία έως 17 Οκτωβρίου 2023) όπου θα ενημερώνονται μέσω ανακοινώσεων.

O σύνδεσμος eclass του Μαθήματος είναι: ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (CE-140) https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV162/

Θα αναρτηθεί ανακοίνωση στο e-class του Μαθήματος για τη διαδικασία εγγραφής σε Εργαστηριακά Τμήματα, τις ημερομηνίες έναρξης των Παραδόσεων Θεωρίας και των Εργαστηριακών Ασκήσεων.

Α. ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα Γεωλογίας Μηχανικού περιλαμβάνει Παραδόσεις Θεωρίας (3 ώρες/εβδομάδα) και Εργαστηριακές Ασκήσεις (2 ώρες/εβδομάδα).

Β. ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ

Οι φοιτητές/φοιτήτριες Α´ εξαμήνου εντάσσονται υποχρεωτικά σε Τμήματα Θεωρίας όπως θα ανακοινωθεί στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/modules/announcements/?course=CIV162

Γ. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Οι φοιτητές/φοιτήτριες Α´ εξαμήνου εντάσσονται υποχρεωτικά σε Τμήματα Εργαστηρίου όπως θα ανακοινωθεί στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/modules/announcements/?course=CIV162

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες να παρακολουθούν τακτικά τις ανακοινώσεις στο eclass.

Έχει πραγματοποιηθεί διαγραφή των φοιτητών/φοιτητριών που ήταν εγγεγραμμένοι στο eclass του Μαθήματος πριν από τις 06/10/2023, προκειμένου να ανανεωθεί η κατάσταση των χρηστών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24. Όσοι φοιτητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα χρειαστεί να επανεγγραφούν.

Καλή αρχή και καλή ακαδημαϊκή χρονιά.

Δρ Δ. Αλεξάκης, Kαθηγητής

Υπεύθυνος μαθήματος