Αντιστοιχίσεις & Απαλλαγές 5ετούς Προγράμματος Σπουδών (ΤΕΙ-Α)

Αντιστοιχίσεις & Απαλλαγές 5ετούς Προγράμματος Σπουδών (ΤΕΙ-Α)

Tο αρχείο περιγράφει το νέο 5ετές Πρόγραμμα Σπουδών, δίνει τις αντιστοιχίσεις μαθημάτων και περιγράφει τις απαλλαγές για τους προερχόμενους από το πρώην ΤΕΙ Αθήνας. Είναι γενικό στο μεγαλύτερο μέρος του και στο τέλος αναφέρει τις απαλλαγές που δικαιούνται οι φοιτητές από το πρώην ΤΕΙ Αθήνας.

Αντιστοιχίσεις & Απαλλαγές 5ετούς Προγράμματος Σπουδών