Ανακοίνωση για την συμμετοχή στην εξέταση των μαθήματων – Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός & Κτηριολογία (CE0721 ) & Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου(CE0670)

Ανακοίνωση για την συμμετοχή στην εξέταση των μαθήματων – Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός & Κτηριολογία (CE0721 ) & Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου(CE0670)

Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής στην εξέταση

Οι φοιτητές/ φοιτήτριες που θέλουν να συμμετέχουν στην εξέταση των μαθήματων – Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός & Κτηριολογία (CE0721 ) (https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV279/) & Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου(CE0670) (https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV322/),  πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο “ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗ Φεβρουαρίου 2024” που θα βρουν στο eClass των μαθημάτων.

Στο eclass του κάθε μαθήματος θα Ανακοινωθούν οι οδηγίες για την εξέταση των μαθημάτων

Η εξέταση των μαθήματων θα γίνει  με την χρήση των Teams και Eclass σε νέα ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στο eclass των μαθημάτων.

Το σύνολο της διαδικασίας συμμετοχής στην εξέταση καλύπτεται από τα ανακοινωθέντα στον σύνδεσμο https://www.uniwa.gr/remote-exams/, τον οποίο παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά οι συμμετέχοντες φοιτητές.

Όσοι φοιτητές δεν προβούν στην ανωτέρω διαδικασία ή δεν αποδεχθούν τους σχετικούς όρους δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εξέταση των μαθήματων, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.