Ανακοίνωση – Γεωδαισία

Ανακοίνωση – Γεωδαισία

Οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το ακ. έτος 2022-2023 το μάθημα του
3ου εξαμήνου “Γεωδαισία” παρακαλούνται να εγγραφούν στην ιστοσελίδα του μαθήματος
στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV212/
προκειμένου να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις και οδηγίες που θα αναρτηθούν τις επόμενες μέρες
για την έναρξη του μαθήματος και την εγγραφή στα τμήματα των Ασκήσεων/Εργαστηρίων.