Ανακοίνωση – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ανακοίνωση – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Το μάθημα Μηχανική του Στερεού Σώματος του 1ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί κανονικά αυτή την εβδομάδα και για τα δύο Τμήματα από τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Βουθούνη κατά τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.