Ημερίδα με θέμα: «Σεισμική Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία».

Ημερίδα με θέμα: «Σεισμική Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο  Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ)

και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Πρόγνωσης Σεισμών (ΕΚΠΠΣ) διοργανώνουν Ημερίδα

με θέμα: «Σεισμική Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023 στην Αθήνα,

στο Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθανασίου Διάκου 28-34.”

Πρόγραμμα της εκδήλωσης Πρόγραμμα ΚΑΔΕΤ