Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές – Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

 

Το Τμήμα έχει πολύ σημαντική δραστηριότητα και εμπειρία σχεδιασμού και διοργάνωσης σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ΠΜΣ που λειτουργούν στο Τμήμα έχουν εκπαιδεύσει μέχρι σήμερα άνω των 350 φοιτητών. Τα ΠΜΣ είναι διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων (90 ECTS) και αναπτύσσονται στα παρακάτω αντικείμενα:

 

Π.Μ.Σ. «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» / Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. (“Policies and Applied Methods for the Protection of the Environment”)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακ. Έτους 2024-25 έως και τις 23 Ιουλίου 2024

 

Π.Μ.Σ. «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ» / Α.ΔΟ.ΑΠ. (“Architectural & Structural Rehabilitation of Historic Buildings and Complexes”)Δελτίο Τύπου 12.5.2020  
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακ. Έτους 2024-25 έως και τις 30 Ιουνίου 2024 (παράταση έως και τις 20 Ιουλίου 2024)

 

Π.Μ.Σ. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακ. Έτους 2022-23 έως και τις 10 Ιουλίου 2022 (παράταση έως 9 Οκτωβρίου 2022)

 

Βασικά χαρακτηριστικά της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης που προσφέρει το οικείο Τμήμα είναι τα ακόλουθα:

  • Σχεδιασμός και έμφαση των ΠΜΣ πάνω σε σύγχρονα εφαρμοσμένα αντικείμενα, που είναι αναπτυσσόμενα, έχουν ζήτηση από την αγορά εργασίας και διευρύνουν τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων ή «ανοίγουν» νέα επαγγελματικά πεδία. Έμφαση στον ισόρροπο συνδυασμό θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων που θα είναι επικαιροποιημένες, ρεαλιστικές και αντίστοιχες με τις ανάγκες της κοινωνίας, της τεχνολογίας, του επαγγελματικού πεδίου και της οικονομίας.
  • Διακριτή φυσιογνωμία και διαφοροποίηση του περιεχομένου και των στόχων των ΠΜΣ του Τμήματος σε σχέση με άλλα συναφή ΠΜΣ της χώρας.
  • Διασύνδεση των ΠΜΣ με θεσμοθετημένα ερευνητικά Εργαστήρια του Τμήματος («Κατασκευών», «Γεωπεριβαλλοντικής Επιστήμης & Διασφάλισης Ποιότητας Περιβάλλοντος», «Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού», «Εφαρμοσμένης Μηχανικής»), προκειμένου να επιτευχθεί η αμφίδρομη ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας τόσο μέσω προπτυχιακών όσο και μέσω μεταπτυχιακών εργασιών.
  • Εξωστρέφεια, που εκφράζεται με τακτές συνεργασίες με παραγωγικούς φορείς ειδικής τεχνογνωσίας, διδάσκοντες, ερευνητές και προσκεκλημένους επιστήμονες μεγάλης εμβέλειας, προερχόμενους από τον ευρύτερο τεχνοκρατικό, παραγωγικό και ακαδημαϊκό χώρο.
  • Διαθεματική – διεπιστημονική προσέγγιση των αντικειμένων που πραγματεύονται τα ΠΜΣ, μέσω κατάλληλου σχεδιασμού των περιεχομένων σπουδών, μέσω της σύνθεσης της ομάδας των διδασκόντων και προσκεκλημένων επιστημόνων και μέσω των ποικίλων συναφών επιστημονικών ειδικοτήτων των εισακτέων φοιτητών.
  • Απευθύνονται σε μηχανικούς και σε άλλες σχετικές – με το κάθε αντικείμενο – ειδικότητες καθώς και σε επιστήμονες που ήδη έχουν συναφείς δραστηριότητες με τα ευρύτερα πεδία που αναπτύσσονται στο κάθε ΠΜΣ (στελέχη του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, αυτοαπασχολούμενους, εκπαιδευτικούς κ.λπ.).