Μεταπτυχιακές Σπουδές

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Δομοστατικά Έργα» (Structural Engineering)

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος»
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Π.Μ.Σ.(Ακ. Έτους 2022-23) έως και τις 10 Ιουλίου 2022

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)«Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ)» – Δελτίο Τύπου 12.5.2020  
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Π.Μ.Σ.(Ακ. Έτους 2022-23) έως και τις 10 Ιουλίου 2022

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Π.Μ.Σ. (Ακ. Έτους 2022-23) έως και τις 10 Ιουλίου 2022