Εγγραφές στα εργαστηριακά τμήματα του μαθήματος Οικοδομική

Εγγραφές στα εργαστηριακά τμήματα του μαθήματος Οικοδομική

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο του μαθήματος Οικοδομική του 4ου εξαμήνου καλούνται να δηλώσουν εργαστηριακό τμήμα, στο οποίο επιθυμούν να ενταχθούν. Η δήλωση θα γίνει στον παρακάτω σύνδεσμο. Κάθε τμήμα διαθέτει μέχρι το πολύ 45 θέσεις. Εάν κριθεί απαραίτητο, ο διδάσκων είναι δυνατόν να μετακινήσει κάποιους φοιτητές σε άλλο τμήμα, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των τμημάτων.
 
Το link των εγγραφών είναι το :