Ανακοίνωση – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

Ανακοίνωση – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

Τη Δευτέρα 11/10/2021, στο πρώτο, εισαγωγικό μάθημα θεωρίας, οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα δήλωσης επιθυμητού εργαστηριακού τμήματος, κατά προτεραιότητα προσελεύσεως. Επισημαίνεται ότι υπάρχει το ενδεχόμενο αλλαγής της προτίμησης από το διδάσκοντα, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο για τη λειτουργία του μαθήματος.
 
Απαραίτητη είναι επίσης η εγγραφή στο e-class του μαθήματος ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, όλων των σπουδαστών που θα δηλώσουν το μάθημα, δεδομένου ότι εκεί θα αναρτώνται όλες οι ανακοινώσεις του μαθήματος.