Πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της αντισεισμικής μηχανικής – Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 στις 18:00