Σύμβουλοι ΦμεΑ

Σύμβουλοι Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ)

Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 4621/τ. Β΄/21-10-2020), τα Τμήματα του Πανεπιστημίου ορίζουν Καθηγητές Συμβούλους ΦμΕΑ. Οι υπηρεσίες του Ιδρύματος σε συνεργασία με τους Καθηγητές-Συμβούλους αναλαμβάνουν δράσεις για:

 • Διαρκή καταγραφή φοιτητών ομάδας-στόχου (ΦμεΑ, φοιτητές ΕΚΟ) και ειδικών αναγκών τους
 • Εκτίμηση ατομικής λειτουργικότητας/εμποδίων στις σπουδές
 • Προσδιορισμός και προσαρμογή υποστηρικτικών τεχνολογιών
 • Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη
 • Προσβάσιμο ψηφιακό μαθησιακό υλικό – Προσβάσιμο ιδρυματικό ιστότοπο
 • Εθελοντισμό – Εκπαίδευση – Ευαισθητοποίηση
 • Προσβασιμότητα χώρων
 • Οικονομική ενίσχυση αδυνάτων φοιτητών για την καταπολέμηση της εγκατάλειψης σπουδών
 • Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού

Οι φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές μαθησιακές ανάγκες προτρέπονται να έρθουν τουλάχιστον μια φορά σε επαφή με τους Καθηγητές-Συμβούλους ΦμεΑ του Τμήματος, παρέχοντας τα στοιχεία τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ακαδημαϊκή υποστήριξη που έχουν ανάγκη.

 

Καθηγητές-Σύμβουλοι ΦμεΑ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

 • Καθηγητής – Σύμβουλος ΦμεΑ: Καθ. Θεοφίλη Ελένη (theofiliselenis@yahoo.gr, etheofili@uniwa.gr)
 • Αναπληρωτής Καθηγητής – Σύμβουλος ΦμεΑ: Αναπλ. Καθ. Παππάς Αλέξανδρος (alpappas@uniwa.gr)

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Πράξη «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» («Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»)

Κανονισμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου ΦμεΑ