Πρακτική Άσκηση

Στο Προπτυχιακό 5ετές Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματός μας προσφέρεται πλέον η δυνατότητα εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης. Ειδικότερα από το Χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 προσφέρεται η δυνατότητα εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής». Η Πρακτική μας Άσκηση είναι προαιρετική με 4μηνη διάρκεια.

Για αναλυτική πληροφόρηση παρακαλώ εγγραφείτε στην πλατφόρμα UNIWA Open eclass «Πρακτική Άσκηση»

 

Η Πρακτική Άσκηση των παλαιών προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ΤΕΙ συνεχίζει να εκπονείται όπως ίσχυε σε αυτά (βλ. Παν/πολη 1, & Παν/πολη 2 (σελ. 110), αντίστοιχα)