ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

65Μ746Μ9ΞΗ-Δ8Π

ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣ-ΤΗΝ-ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ BPCC

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ.ΕΑΡΙΝΟ 2022_2023