ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Από αύριο Τρίτη 12/3/2024 τα μαθήματα διεξάγονται δια ζώσης, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τις ανακοινώσεις των διδασκόντων.