Δια Βίου Μάθηση

Μηχανικός εργοταξίου

Πρόγραμμα e-learning
125 ώρες / ECTS:5

Το πρόγραμμα δίνει μια πλήρη περιγραφή των σύγχρονων τρόπων κατασκευής έργων όπου παρουσιάζονται μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, δομικά υλικά, οι εφαρμογές τους, φάσεις κατασκευής, ποιοτικός έλεγχος και ασφάλεια των τεχνικών έργων. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν στην πρακτική τους εφαρμογή τα συστήματα διαχείρισης, συμβάσεων και διαγωνισμών μεγάλων τεχνικών έργων.

Στόχος του προγράμματος είναι η διαμόρφωση ενός μηχανικού της κατασκευής έργων ο οποίος θα κατέχει βασικές γνώσεις και δεξιότητες στο γνωστικό πεδίο της κατασκευαστικής διαδικασίας να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να στήσει ένα εργοτάξιο και να μπορέσει να φέρει εις πέρας την κατασκευαστική ολοκλήρωση ενός τεχνικού έργου.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος θα δημιουργηθεί ένα μαθησιακό περιβάλλον αποτελούμενο από τεχνικές εταιρίες, ελεύθερους επαγγελματίες και παραγωγικές μονάδες κατασκευής δομικών υλικών το οποίο θα δώσει την δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν τις γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και την απαιτούμενη πρακτική επάρκεια για να μπορούν είτε αυτόνομοι είτε ενταγμένοι μέσα σε ομάδες να φέρουν εις πέρας την κατασκευή ενός τεχνικού έργου. Παράλληλα τους παρέχει την δυνατότητα της ενημέρωσης και άμεσης επικοινωνίας με όλους τους συντελεστές κατασκευής τεχνικών έργων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Το έργο θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό και αφού το μελετήσουν θα μπορούν να απαντούν σε ερωτήματα και quiz μέσω ειδικής πλατφόρμας που θα κατασκευαστεί για το εν λόγω πρόγραμμα.
Επιπλέον, προβλέπονται και αρκετές επισκέψεις σε εργοτάξια τεχνικών έργων καθώς και σε εργοστάσια παραγωγής δομικών υλικών και προκατασκευασμένων στοιχείων.
Τέλος, προβλέπεται και μια δια ζώσης συνάντηση των εκπαιδευομένων με τους εισηγητές και εκπροσώπους των εταιριών που θα λάβουν μέρος στο προγράμματος για αλληλογνωριμία, ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών καθώς και τη διερεύνηση πιθανότητας περαιτέρω συνεργασίας.

 

Ιστότοπος Προγράμματος

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: βλ. Ιστότοπο Προγράμματος

 

Άλλα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συνεργάζονται και με άλλα τμήματα & ιδρύματα για τη δημιουργία προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, όπως:

– ΚΕΔΙΒΙΜ Ε.Κ.Π.Α. (Β. Μούσας): Επίλυση Προβλημάτων με Τεχνητή Νοημοσύνη και Προηγμένους Αλγορίθμους Εκτίμησης (200 ω) – Ιστότοπος
– ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑ.Δ.Α. (Β. Μούσας): Χειρισμός, Εφαρμογές, Σχεδιασμός Αποστολών και Επεξεργασία Δεδομένων ΣμηΕΑ/UAV (100 ω) – Ιστότοπος