ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Οι δηλώσεις μαθημάτων του Χειμερινού εξαμήνου παρατείνονται έως και την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023.

Όσοι από τους φοιτητές  δεν έχουν πραγματοποιήσει τη δήλωσή τους θα πρέπει να εισέλθουν μέσω του φοιτητολογίου και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.