Ανακοίνωση Προεντεταμένο Σκυρόδεμα – 18/10/23

Ανακοίνωση Προεντεταμένο Σκυρόδεμα – 18/10/23

Λόγω  κωλύματος του διδάσκοντα δεν θα γίνει η σημερινή διάλεξη στο μάθημα Προεντεταμένο Σκυρόδεμα (Τετάρτη 18/10/23).