ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟY ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 – (1.1η έκδοση)