Εργαστήρια Οικοδομικής, Τεχνικού Σχεδίου, Ειδικών Θεμάτων Οικοδομικής

Εργαστήρια Οικοδομικής, Τεχνικού Σχεδίου, Ειδικών Θεμάτων Οικοδομικής

Την εβδομάδα 11-15/10/2021 θα πραγματοποιηθούν μόνο οι θεωρίες των μαθημάτων της Οικοδομικής, του Τεχνικού Σχεδίου και των Ειδικών Θεμάτων Οικοδομικής, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου. Τα εργαστήρια των μαθημάτων αυτών θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα 18-22/10/2021.

Ο διαχωρισμός του σπουδαστών σε εργαστηριακές ομάδες για το μάθημα της Οικοδομικής θα γίνει τη Δευτέρα 11/10, στο μάθημα της θεωρίας.
Για τα άλλα δύο μαθήματα θα δοθούν σχετικές οδηγίες την ώρα της θεωρίας του κάθε μαθήματος.