Προπτυχιακά Μαθήματα

Εξάμηνο 2ο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κορμού Υποχρεωτικά
CE0210 Λογισμός Πολλών Μεταβλητών ΜΓΥ 3 4 Παππάς Αλέξανδρος
CE0220 Μηχανική του Παραμορφώσιμου Σώματος ΜΕΥ 4 6 Μαγείρου Γεώργιος, Χαραλαμπάκης Αριστοτέλης, Σκαλωμένος Κωνσταντίνος
CE0230 Πληροφορική και Προγραμματισμός Η/Υ ΜΓΥ 5 5 Μούσας Βασίλειος, Βρυζίδης Ισαάκ, Τριανταφύλλου Δημήτριος
CE0240 Πιθανότητες & Στατιστική ΜΓΥ 3 4 Θεοφίλη-Μπεντενιώτη Ελένη, Λάλου Παναγιώτα
CE0250 Φυσική ΜΓΥ 4 4 Ατανάσοβα Γιάννα
CE0260 Παραστατική Γεωμετρία ΜΕΥ 4 4 Κουρνιάτης Νικόλαος, Μαρκοπούλου Αναστασία–Χριστίνα, Πέππα Ευαγγελία, Σιπόπουλος Γεώργιος, Γεωργακοπούλου Φωτεινή, Παπανδρικοπούλου Γεωργία
Κορμού Υποχρεωτικό Κατ' Επιλογή (1)
CE0270 Οικολογία και Περιβαλλοντική Χημεία ΜΓΥ 3 3 Αλεξάκης Δημήτριος, Πανταζοπούλου Παρασκευή
CE0280 Εισαγωγή στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό ΜΕΥ 3 3 Κουρνιάτης Νικόλαος
Εξάμηνο 7ο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κορμού Υποχρεωτικά
CE0710 Αντισεισμικός Σχεδιασμός ΜΕ 4 4 Πνευματικός Νικόλαος
CE0720 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕ 4 4 Ρεπαπής Κωνσταντίνος
CE0730 Θεμελιώσεις ΜΕ 4 4 Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα
CE0740 Προγραμματισμός και Διαχείριση Τεχνικών Έργων ΜΕΥ 3 3 Βρυζίδης Ισαάκ, Μούσας Βασίλειος
CE0750 Εργαστηριακοί Έλεγχοι Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕ 2 2 Δημάκος Κωνσταντίνος, Ρεπαπής Κωνσταντίνος, Δρίβας Δημήτριος
Υποχρεωτικά & Κατ' Επιλογή Μαθήματα Κατευθύνσεων
CE0711 Δυναμική των Κατασκευών ΜΕ 4 5 Τσιάτας Γεώργιος
CE0712 Τεχνική Γεωλογία & Εισαγωγή στη Βραχομηχανική ΜΕ 3 4 Μαυρούλη Όλγα
CE0713 Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών ΜΕ 4 4 Βαλαβανίδης Μάριος
CE0714 Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων & Εργαστηριακοί Έλεγχοι ΜΕ 4 4 Χαρωνίτης Γεώργιος
CE0721 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός & Κτηριολογία ΜΕΥ 3 4 Βαρελίδης Γεώργιος, Μελά Αθηνά
CE0722 Περιβαλλοντική Γεωτεχνική ΜΕΥ 3 4 Αλεξάκης Δημήτριος
CE0723 Υπόγεια Υδραυλική ΜΕ 3 5 Μπλούτσος Αριστείδης
CE0724 Σχεδιασμός των Μεταφορών ΜΕ 4 5 Τυρινόπουλος Ιωάννης
CE0731 Ειδικά Θέματα Οικοδομικής ΜΕΥ 4 4 Κουρνιάτης Νικόλαος, Μανδουλίδου Ελισάβετ
CE0733 Εισαγωγή στην Υπολογιστική Υδραυλική ΜΕ 3 4 Δημητριάδης Παναγιώτης
CE0734 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) ΜΕΥ 4 4 Τσάτσαρης Ανδρέας, Εβρένογλου Λευκοθέα
Εξάμηνο 8ο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κορμού Υποχρεωτικά
CE0810 Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα ΜΕ 4 5 Συμπέθερος Ιωάννης
CE0820 Αστικά Υδραυλικά Έργα ΜΕ 4 4 Ευγένιος Ρετσίνης
Υποχρεωτικά & Κατ' Επιλογή Μαθήματα Κατευθύνσεων
CE0811 Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων ΜΕΥ 4 5 Κόκκινος Φίλης-Τριαντάφυλλος
CE0812 Βραχομηχανική ‒ Σήραγγες ΜΕ 4 5 Μαυρούλη Όλγα
CE0813 Ποτάμια Υδραυλική – Αντιπλημμυρικά Έργα ΜΕ 3 5 Ευγένιος Ρετσίνης
CE0814 Οδοποιία (Σχεδιασμός με Η/Υ – Κόμβοι) ΜΕ 4 5 Μηλιώτη Χριστίνα
CE0821 Πλαστική Ανάλυση Φορέων ΜΕ 4 5 Αντωνόπουλος Θεμιστοκλής, Χαραλαμπάκης Αριστοτέλης
CE0822 Βαθιές Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις ΜΕ 4 5 Μπελόκας Γεώργιος
CE0823 Φράγματα – Υδροδυναμικά Έργα ΜΕ 4 5 Δημητριάδης Παναγιώτης
CE0824 Σιδηροδρομική Τεχνική ΜΕ 3 4 Μητρόπουλος Λάμπρος
CE0831 Σύμμικτες Κατασκευές ΜΕ 3 4 Σκαλωμένος Κωνσταντίνος
CE0832 Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική ΜΕΥ 3 4 Ρεπαπής Κωνσταντίνος
CE0833 Υγειονομική Τεχνολογία ΜΕ 4 4 Φιλιππακοπούλου Θεοδώρα
CE0834 Δίκτυα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ΜΕ 4 5 Τυρινόπουλος Ιωάννης
CE0841 Πειραματική Αντοχή Υλικών ΜΕ 2 3 Μεταξά Σοφία, Παπανικολάου Ευάγγελος
CE0842 Πειραματική Εδαφομηχανική ΜΕ 2 3 Απόρρητο: Αστερίου Παύλος
CE0843 Πειραματική Υδραυλική ΜΕ 2 3 Βαλαβανίδης Μάριος
CE0844 Κυκλοφοριακός Έλεγχος ΜΕ 2 3 Τυρινόπουλος Ιωάννης, Πόντα Ευαγγελία
CE0851 Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία ΜΕ 3 4 Δρίβας Δημήτριος, Ρεπαπής Κωνσταντίνος
CE0853 Περιβαλλοντική Υδραυλική ΜΕ 3 5 Μπλούτσος Αριστείδης
CE0861 Ειδικά Θέματα CAD ΜΕΥ 3 4 Εξαρχάκος Γεώργιος, Τσικριτσής Αντώνιος
Εξάμηνο 10ο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κορμού Υποχρεωτικά
CE1010 Διπλωματική Εργασία ΙΙ 20  
Υποχρεωτικά & Κατ' Επιλογή Μαθήματα Κατευθύνσεων
CE1011 Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών ΜΕ 4 6 Δημάκος Κωνσταντίνος, Δρίβας Δημήτριος
CE1012 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων ΜΕ 3 5 Τσιάπας Ιωάννης
CE1013 Εγγειοβελτιωτικά Έργα – Αρδεύσεις ΜΕ 3 5 Συγγούνα Βασιλική, Γαλάνη Κωνσταντίνα
CE1014 Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Οδική Ασφάλεια ΜΕ 3 6 Μηλιώτη Χριστίνα
CE1021 Γεφυροποιία ΜΕ 4 5 Πνευματικός Νικόλαος