Εγγραφή στο μάθημα του Τεχνικού Σχεδίου του 1ου εξαμήνου

Εγγραφή στο μάθημα του Τεχνικού Σχεδίου του 1ου εξαμήνου

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα του Τεχνικού Σχεδίου του 1ου εξαμήνου να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος. Η εγγραφή στα εργαστηριακά τμήματα θα γίνει μέσω του e-class στην επιλογή ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ.

Η έναρξη των εργαστηριακών μαθημάτων ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί την πρώτη εβδομάδα, αλλά σχετικά με αυτό θα ενημερωθείτε με ανακοίνωση από το διδάσκοντα.

Οι θεωρητικές διαλέξεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν κανονικά από την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων.