Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα

qode interactive strata
Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

Ακαδ. Υπότροφος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

konpapadopoulou@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα (Παν/πολη-2), Κτίριο Β

Διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός ΕΜΠ – Κατεύθυνση Γεωτεχνολογίας (2009). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: ΔΠΜΣ: ”Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων”, ΕΜΠ (2011). Διδάκτωρ Μηχανικός, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (2018), Θέμα Δ/Δ: ”Ανάλυση Αστοχιών Γεωτεχνικών Έργων, Θεωρητική Ανάπτυξη, 3-Διάστατη Συμπεριφορά”.

Δημοσίευσε πάνω από 20 επιστημονικές εργασίες σε Περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων σε αντικείμενα της Γεωτεχνικής Μηχανικής. Συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα του Τομέα Γεωτεχνικής του ΕΜΠ. Διετέλεσε μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Ι.Κ.Υ. με ερευνητικό θέμα τον σχεδιασμό των επιφανειακών θεμελιώσεων γεφυρών (2019-2021). Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Γεωτεχνικής από την συμμετοχή σε μελέτες γεωτεχνικών έργων και ειδικότερα σε θέματα αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών, θεμελιώσεων και αντιστηρίξεων.   

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα είναι στα αντικείμενα: Θεμελιώσεις τεχνικών έργων, Εδαφομηχανική, Σήραγγες. Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά άριστα και γερμανικά καλά.