Αρετάκη Αικατερίνη

qode interactive strata
Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

Ακαδ. Υπότροφος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

aaretaki@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα (Παν/πολη-2), Κτίριο Β

Η Αικατερίνη Αρετάκη είναι απόφοιτος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και έχει αποκτήσει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις «Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες» από τον Τομέα Μαθηματικών της ίδιας σχολής του ΕΜΠ. Ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ., το 2011 αναγορεύτηκε Διδάκτορας Μαθηματικών του ΕΜΠ. Έχει εργασθεί ως μεταδιδάκτορας στα ερευνητικά προγράμματα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και «ΘΑΛΗΣ», ενώ έχει λάβει υποτροφία από το κληροδότημα Παπακυριακόπουλου ούσα μεταδιδακτορική ερευνήτρια του ΕΜΠ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στους τομείς της Γραμμικής και Αριθμητικής Γραμμικής Άλγεβρας και Ανάλυσης Πινάκων. Η ερευνητική της ενασχόληση επικεντρώνεται στην κατασκευή φραγμάτων της φασματικής ακτίνας μη αρνητικών πινάκων, στο δείκτη κατάστασης γραμμικών συστημάτων που προκύπτουν από την αριθμητική επίλυση Μ.Δ.Ε. και στη μοντελοποίηση και αριθμητική επίλυση στοχαστικών προβλημάτων βέλτιστου ελέγχου με μεθόδους προσομοιώσεων Monte Carlo.  Έχει συγγράψει έντεκα (11) άρθρα σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών και εννέα (9) ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων, ενώ έχει συμμετάσχει σε δέκα (10) διεθνή και οκτώ (8) εθνικά συνέδρια. Για τη δημοσίευση άρθρου της έχει απονεμηθεί από το Ε.Μ.Π. το Θωμαϊδειο Βραβείο Επιστημών και Τεχνών Έτους 2010. Είναι αξιολογητής σε 5 διεθνή περιοδικά και αποτελεί μέλος της Διεθνούς Κοινότητας Γραμμικής Άλγεβρας (ILAS) και της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.