Μπελόκας Γεώργιος

qode interactive strata

ΔΕΠ

Επίκουρος Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

gbelokas@teiath.gr

Τηλέφωνο

+30-210-538-5314

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.teiath.gr/gbelokas/

Διπλ. Πολ. Μηχ., Ph.D.