Μαυρούλη Όλγα

qode interactive strata
ΔΕΠ

Επίκουρη Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

omavrouli@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα (Παν/πολη 2), Κτίριο Β

Ώρες Γραφείου

Υποδοχή Φοιτητών: Τετάρτη: 15.30-17.30, Πέμπτη: 13.00-15.00

  • Πολιτικός Μηχανικός, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • ΔΠΜΣ στο Δομοστατικό Σχεδιασμό και Ανάλυση Κατασκευών, ΕΜΠ
  • ΔΠΜΣ στην Αποκατάσταση Μνημείων: Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης, ΕΜΠ
  • Δρ. Γεωτεχνικής Μηχανικής, Universitat Politècnica de Catalunya · Barcelona Tech – UPC
  • Πρώην Επίκουρη Καθηγήτρια, University of Twente, Faculty of Geoinformation Science and Earth Observation, Oλλανδία
  • Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός και συνέχισε με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στον «Δομοστατικό Σχεδιασμό και Ανάλυση Κατασκευών» και την «Προστασία Μνημείων». Εξειδικεύτηκε στον Δομοστατικό Τομέα του ΕΜΠ στη σεισμική ανάλυση ιστορικών κτηρίων. Εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο θέμα της «Ποσοτικής αποτίμησης της διακινδύνευσης λόγω πτώσεων βραχών: Εφαρμογή στην Andorra la Vella» στο Πολυτεχνείο της Καταλονίας-BarcelonaTech.

Εργάστηκε στο UPC-BarcelonaTech ως διδακτορική (υποτροφία Marie Curie για το πρόγραμμα Mountain Risks) και μεταδιδακτορική ερευνήτρια (υποτροφία Marie Curie Εuropean Reintegration Grant για το ερευνητικό πρόγραμμα RISK-LESS) στο αντικείμενο των γεωτεχνικών κινδύνων που συνδέονται με κατολισθήσεις και πτώσεις βραχών, περιλαμβανομένων της ανάλυσης ευστάθειας πρανών και την εκτίμηση των επιπτώσεων στο δομημένο περιβάλλον. Το 2014 της απονεμήθηκε η υποτροφία της ισπανικής τράπεζας BBVA (Fellowship of BBVA for Innovators, Researchers and Cultural Creators) για το ερευνητικό έργο της στο θέμα της τρωτότητας του δομημένου περιβάλλοντος λόγω κατολισθήσεων, για το οποίο και έλαβε εύφημο μνεία από το UPC-BarcelonaTech.

Το 2016 εκλέχθηκε Επίκουρη Καθηγήτρια στο University of Twente της Ολλανδίας, στο τμήμα ITC-Geoinformation Science and Earth Οbservation, όπου προσέφερε διδακτικό και ερευνητικό έργο στο αντικείμενο των φυσικών καταστροφών, με ειδικότητα στις κατολισθήσεις. Ως μέλος ΔΕΠ του ITC ασχολήθηκε με την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών σε αναπτυσσόμενες χώρες όπως το Νεπάλ, Ινδονησία, η Κολομβία και η Κίνα. Από το 2021 είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάλυση της ευστάθειας πρανών με έμφαση στα βραχώδη πρανή, την αποτίμηση της επικινδυνότητας λόγω κατολισθήσεων και ιδιαίτερα τον προσδιορισμό του μεγέθους και της συχνότητας των γεγονότων, την εφαρμογή πειραματικών τεχνολογιών γεωσκόπησης συμπεριλαμβανομένων των τηλεσκοπικών μεθόδων (εναέρια και επίγεια φωτογραμμετρία, σαρωτές λέιζερ) για τη διερεύνηση γεωτεχνικών κινδύνων, καθώς και την ανάπτυξη μεθοδολογιών για την ποιοτική και ποσοτική αποτίμηση της διακινδύνευσης για το δομημένο περιβάλλον και τις υποδομές.

Το δημοσιευμένο επιστημονικό έργο της περιλαμβάνει, αντίστοιχα, 31 και 56 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και περίπου 1896 ετεροαναφορές, καθώς και 7 κεφάλαια βιβλίων. Έχει συμμετάσχει σε 20 ευρωπαϊκά, εθνικά ερευνητικά προγράμματα και ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ολλανδία (Safeland, Risk-Less, Mountain Risks, WIND CHIME, RockRIsk, RockModels, Georisk…). Είναι αξιολογήτρια εργασιών σε 12 SCI περιοδικά και μέλος της επιτροπής του βραβείου “Natural Hazards Division’s Outstanding Early Career Scientist Award” της European Geosciences Union (EGU).

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διδάσκει μαθήματα του Γεωτεχνικού Τομέα. Μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει υπό διάφορες ιδιότητες στην εισήγηση – επίβλεψη πτυχιακών εργασιών, μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών. Είναι τακτικό μέλος του διδακτικού προσωπικού και της επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς θερινού σχολείου “LAndslide Risk Assessment and Mitigation”, που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο του Σαλέρνο της Ιταλίας, και κατέχει το πιστοποιητικό διδασκαλίας σε ολλανδικά πανεπιστήμια (University Teaching Qualification-UTQ).

 

Βιογραφικό