Εγγειοβελτιωτικά Έργα – Αρδεύσεις

Κωδικός Μαθήματος:

CE1013

Semester:

Εξάμηνο 10ο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά & Κατ' Επιλογή Μαθήματα Κατευθύνσεων ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/PEY131/

Καθηγητές Μαθήματος

Συγγούνα Βασιλική

Περίγραμμα

(.PDF)