Πειραματική Υδραυλική

Κωδικός Μαθήματος:

CE-663

Semester:

Εξάμηνο 6ο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά & Κατ' Επιλογή Μαθήματα Κατευθύνσεων ( ΜΕ )

Ώρες:

2(Ε)

Μονάδες ECTS:

2

Καθηγητές Μαθήματος