Εισαγωγή στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό

Κωδικός Μαθήματος:

CE0280

Εξάμηνο:

Εξάμηνο 2ο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3


Καθηγητές Μαθήματος

Κουρνιάτης Νικόλαος

Περίγραμμα

(.PDF)