Οικονομοτεχνική Ανάλυση Έργων και Επιχειρησιακή Έρευνα

Κωδικός Μαθήματος:

CE-460

Semester:

Εξάμηνο 4ο

Κατηγορία:

Κορμού Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3(Θ)+1(Ε)

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/PEY106/

Καθηγητές Μαθήματος

Μούσας Βασίλειος, Βρυζίδης Ισαάκ

Οικονομοτεχνική Ανάλυση Έργων και Επιχειρησιακή Έρευνα

 

Περίγραμμα

Οικονομοτεχνική Ανάλυση Έργων και Επιχειρησιακή Έρευνα (Περίγραμμα Μαθήματος)