Επιφανειακοί Φορείς – Εφαρμογές Πεπερασμένων Στοιχείων

Κωδικός Μαθήματος:

CE-861

Semester:

Εξάμηνο 8ο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά & Κατ' Επιλογή Μαθήματα Κατευθύνσεων ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Κόκκινος Φίλης-Τριαντάφυλλος