Τσιάπας Ιωάννης

qode interactive strata
Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

Ακαδ. Υπότροφος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

itsiapas@uniwa.gr

Ο Δρ. Ιωάννης Τσιάπας είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. (2009), με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (M.Sc. 2012) πάνω στη Γεωτεχνική Μηχανική από το University of Texas at Austin στις Η.Π.Α. και διδακτορικό τίτλο σπουδών (Ph.D. 2017) από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. με θέμα: «Ανάλυση της Σεισμικής Απόκρισης Ρευστοποιήσιμων Εδαφών με Υπολογιστικές Μεθόδους». Μετά τη λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος, εκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα στο Εργαστήριο Θεμελιώσεων Ε.Μ.Π. επάνω στη Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 8 ετών ως Μελετητής – Μηχανικός στα αντικείμενα της Γεωτεχνικής Μηχανικής και του Αντισεισμικού Σχεδιασμού καθώς και διδακτική εμπειρία 12 ετών σε ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια. Έχει συμμετάσχει σε 4 ερευνητικά προγράμματα και έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 25 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κρίση.