Μακρής Κυριάκος

qode interactive strata
Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

Υποψ. Διδάκτωρ

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

kmakris@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα (Παν/πολη-2), Κτίριο Β

Πολιτικός Μηχανικός – ΕΜΠ
Μηχανικός Έργων Υποδομών (πρ. ΤΕΙ Αθήνας)

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών:
Δομοστατικός Σχεδιασμός και Αναάλυση Κατασκευών – ΕΜΠ