Μητροπούλου Βασιλική

qode interactive strata
Μόνιμο Διδακτικό & Εργαστηριακό Προσωπικό

ΕΤΕΠ

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

vmitrop@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα (Παν/πολη 2), Κτίριο Γ΄ (Εργαστ : Γεωδαισίας – Γεωδαιτικών Εφαρμογών)

Ώρες Γραφείου

Υποδοχή Φοιτητών: Τετάρτη 12:00-13:00 & Πέμπτη 11:00-12:00, Εργαστήριο Γεωδαισίας ΓΑ011

Μόνιμο Διδακτικό & Εργαστηριακό Προσωπικό
ΕΤΕΠ

Η Βασιλική Μητροπούλου είναι μέλος ΕΤΕΠ του Γ’ Τομέα Μεταφορών, Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργωντης Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του πρώην Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ και Διπλωματούχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» (Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.),  του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΕΠΚ – Τμήμα Διοίκησης, Διαχείρισης και Μάρκετινγκ).

Βιογραφικό Σημείωμα (pdf)