Προγραμματισμός και Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Κωδικός Μαθήματος:

CE-730

Semester:

Εξάμηνο 7ο

Κατηγορία:

Κορμού Υποχρεωτικό Κατ' Επιλογή (1) ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/PEY105/

Καθηγητές Μαθήματος

Βρυζίδης Ισαάκ, Μούσας Βασίλειος

Προγραμματισμός και Διαχείριση Τεχνικών Έργων

 

Περίγραμμα

Προγραμματισμός και Διαχείριση Τεχνικών Έργων (Περίγραμμα Μαθήματος)