Γεωλογία Μηχανικού

Κωδικός Μαθήματος:

CE-140

Semester:

Εξάμηνο 1ο

Κατηγορία:

Κορμού Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3(Θ)+2(Ε)

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Αλεξάκης Δημήτριος