Γαλάνη Κωνσταντίνα

qode interactive strata
Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

Ακαδ. Υπότροφος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

kgalani@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα (Παν/πολη-2), Κτίριο Β

Πολιτικός Μηχανικός

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών:
Πειραματική Διερεύνηση τη της Τυρβώδους ροής λόγω αλληλεπίδρασης θαλάσσιων