Στατική Ανάλυση με Μητρώα ‐ Πεπερασμένα Στοιχεία για Ραβδωτούς Φορείς