Συμπέθερος Ιωάννης

qode interactive strata

ΔΕΠ

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

sibetheros@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+30-210-538-5830

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.uniwa.gr/sibetheros/

Διπλ. Πολ. Μηχ., M.Sc., Ph.D.

ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 2020