Γαμβρουλά Δήμητρα

qode interactive strata
Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

Ακαδ. Υπότροφος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

dgamvroula@gmail.com

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα (Παν/πολη-2), Κτίριο Β

  • Πτυχίο Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Γεωλογικό – Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον για το Σχεδιασμό Έργων Υποδομής»
  • Δρ Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Καθηγήτρια Γεωλόγος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Σπούδασε στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ (2005) και στη συνέχεια απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο: «Γεωλογικό – Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον για το Σχεδιασμό Έργων Υποδομής» με βαθμό Άριστα (Γ.Π.Α., 2009). Στη συνέχεια εκπόνησε Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π.Α. (2013) στο επιστημονικό πεδίο της Γεωλογίας, Υδρογεωλογίας και Υδροχημείας.Έχει παρουσιάσει 13 δημοσιεύματα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 3 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια καθώς και 3 κεφάλαια σε βιβλία. Το δημοσιευμένο επιστημονικό της έργο (έτος αναφοράς 2022) έχει διεθνή αναγνώριση (251 αναφορές και h-index 8 σύμφωνα με την ηλεκτρονική βάση Scopus, 327 αναφορές και h-index 8 σύμφωνα με την ηλεκτρονική βάση Google Scholar). Επίσης έχει συμμετοχή σε 6 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα που εκπονήθηκαν στο ΓΠΑ και στο ΕΜΠ. Είναι Κριτής επιστημονικών εργασιών στο περιοδικό “Applied Water Science” (Springer).
Κατά το έτος 2017 εκπόνησε εκπαιδευτικό υλικό στο πλαίσιο της Δράσης «Κατάρτιση και πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής», υπό την αιγίδα της Στέγης της Ελληνικής Βιομηχανίας-Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανικών (ΣΕΒ).

Έχει διδάξει κατά τα έτη 2009 έως 2011 στο ΓΠΑ ως επικουρικό μέλος ΔΕΠ στην άσκηση προπτυχιακών φοιτητών (διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων και ασκήσεων υπαίθρου) καθώς και στην επιτήρηση εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων.

Έχει διδακτική εμπειρία σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. (2015-2018) και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (2018-2022).

Από το 2019 έως το 2022 παρείχε διδακτικό έργο ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο μάθημα: «Γεωλογία Μηχανικού».
Έχει συμμετοχές σε επιτροπές προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών που εκπονήθηκαν στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθώς και σε επιτροπές μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών του ΔΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (pdf)