Δρίβας Δημήτριος

qode interactive strata
Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

Ακαδ. Υπότροφος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

dimdrivas@uniwa.gr

Ο Δημήτριος  Δρίβας είναι Πολιτικός Μηχανικός από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στον ‘Αντισεισμικό Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων’ του ΑΠΘ. και είναι συνεργάτης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΕΙ Πειραιά από το 2001 και του Πα.Δ.Α έως σήμερα. Έχει συμμετοχή σε διεθνής δημοσιεύσεις καθώς έχει επιβλέψει μεγάλο πλήθος πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών με έμφαση στις πειραματικές εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος και στις μελετητικές εργασίες αποτίμησης, ενίσχυσης και αποκατάστασης κτιρίων.   

Ως ελεύθερος επαγγελματίας έχει εκπονήσει και έχει συμμετοχή σε μεγάλο εύρος  στατικών  μελετών έργων πολιτικού μηχανικού. Ειδικεύεται σε θέματα οπλισμένου σκυροδέματος, επισκευών και ενισχύσεων καθώς και σε μελέτες μεταλλικών κατασκευών.

Βιογραφικό Σημείωμα (pdf)