Δυναμική των Κατασκευών

Κωδικός Μαθήματος:

CE0711

Semester:

Εξάμηνο 7ο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά & Κατ' Επιλογή Μαθήματα Κατευθύνσεων ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV295/

Καθηγητές Μαθήματος

Τσιάτας Γεώργιος

Περίγραμμα

(.PDF)