Μελά Αθηνά

qode interactive strata
Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

Υποψήφια Διδάκτορας

H Μελά Αθηνά είναι Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. στο αντικείμενο του Βιώσιμου Αστικού Σχεδιασμού. Έχει ολοκληρώσει πρώτο κύκλο σπουδών στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. (2014) και στη συνέχεια απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ως απόφοιτος του Διιδρυματικού ΠΜΣ «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» (ΠΜΣ–ΕΠΤΕΠΠ) σε συνεργασία ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. και Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (2016).

Εργάζεται επί σειρά ετών ως υπάλληλος ΙΔΟΧ πλήρους απασχόλησης, υπεύθυνη της Επιστημονικής Γραμματείας του Διιδρυματικού ΠΜΣ–ΕΠΤΕΠΠ (2015-2021) και εν συνεχεία του αυτοδύναμου ΠΜΣ–ΕΠΤΕΠΠ (2021–σήμερα) ενώ παράλληλα, συνεργάζεται ερευνητικά και υποστηρίζει διαχειριστικά και οργανωτικά το θεσμοθετημένο Εργαστήριο «Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού» του οικείου Τμήματος από την ίδρυσή του (2015) έως σήμερα. Ως υπάλληλος ΙΔΟΧ υποστηρίζει επίσης μέρος των δραστηριοτήτων της επιστημονικής Γραμματείας του ΠΜΣ «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» (ΑΔΟΑΠ) του οικείου Τμήματος.

Ως Υποψήφια Διδάκτωρ, συμμετέχει με επικουρικό διδακτικό έργο (5 ώρες/εβδομάδα) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, στα μαθήματα «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κτηριολογία», «Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου» και «Τεχνικό Σχέδιο» (από το ακαδ. έτος 2021-2022). Έχει επίσης δώσει διαλέξεις στο πλαίσιο της θεωρίας των δύο πρώτων από τα προαναφερόμενα προπτυχιακά μαθήματα καθώς και στο ΠΜΣ–ΕΠΤΕΠΠ (μάθημα «Προστασία Δομημένου Χώρου – Πολεοδομικός Σχεδιασμός»), σε αντικείμενα που άπτονται των ερευνητικών πεδίων της εν εξελίξει διδακτορικής της διατριβής (θέματα βιώσιμου αστικού σχεδιασμού).

Έχει λάβει μέρος σε σειρά ερευνών που αφορούν τον βιώσιμο σχεδιασμό του δομημένου περιβάλλοντος, την ανάλυση του δημόσιου χώρου των αστικών κέντρων με έμφαση στα περιβαλλοντικά και μικροκλιματικά χαρακτηριστικά του καθώς και τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία  αξιολόγησης της ποιότητάς του.

Έχει κατάρτιση τόσο στο επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων όσο και στον χειρισμό δορυφορικών συστημάτων χαρτογράφησης (GIS). Έχει συμμετάσχει και εκπροσωπήσει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών σε αρκετές διεθνείς συναντήσεις με φορείς και ακαδημαϊκές μονάδες ξένων Πανεπιστημίων στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus+.