Μούσας Βασίλειος

qode interactive strata
ΔΕΠ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

vmouss@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+30-210-538-5830

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.uniwa.gr/vmouss/vmgrk/index.html

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω (Παν/πολη 1), Κτίριο 10, Γραφείο 10.131

Ώρες Γραφείου

Υποδοχή Φοιτητών: Τρίτη 09:00-15:00, Κτίριο Β (Β221), καθημερινά 9:00-21:00 μέσω teams (κατόπιν ραντεβού)

Δίπλωμα Ηλεκτρ. Μηχανικού, Τμήμα Ηλεκτρ. Μηχανικών , Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφ., Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφ. , Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών & Reliability Division, CEC Joint Research Centre ISPRA (VA), IT
Μεταπτυχιακό σε Data Communication Systems, Τμήμα Electronic & Computer Eng., Πανεπιστημίου Brunel , Λονδίνο, UK
Εξειδικεύσεις: Νευρωνικά Δίκτυα, Προσαρμοστικά Συστήματα & Εφαρμογές (Πανεπ. Αθηνών), και, Δίκτυα Η/Υ (Routers, Switches, Firewalls (Cisco), Solaris SysAdmin (SUN), ATM (Fore), NMS, κλπ.)
Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική (πολύ καλά) & στοιχεία (A1) Γερμανικής.

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
– Προσαρμοστικοί Πολυμοντελικοί Αλγόριθμοι Διαμελισμού και Μη-Γραμμικά Συστήματα, Αλγόριθμοι Επιχειρησιακής Έρευνας, Βελτιστοποίησης, Ταξινόμησης & Αναγνώρισης
– Εντοπισμός και Ιχνηλάτηση Πηγών Σημάτων σε Υλικά/Αέρα/Νερό με Συστοιχίες Αισθητήρων, έξυπνοι αισθητήρες
– Προηγμένοι Αλγόριθμοι για Έλεγχο Υλικών, Παρακολούθηση Ρωγμών, Πρόβλεψη Χρόνου Ζωής και Αξιοπιστία Κατασκευών, Μη-Καταστροφικός Έλεγχος και Αξιολόγηση
– Μοντελοποίηση, Εντοπισμός Συμβάντων και Big Data Analytics σε Δίκτυα & Δεδομένα (Η/Υ, Ηλεκτρικά, Κυκλοφοριακά, Ιατρικά, κλπ.) με Καταστατικά, Αυτοπαλινδρομικά, Νευρωνικά, κ.ά. στοχαστικά μοντέλα.

Προπτυχιακά Μαθήματα:  Πληροφορική και Προγραμματισμός ΗΥ (MatLab), Μέθοδοι Επίλυσης με ΗΥ (Μηχανική Μάθηση, Αναγν. Προτύπων, Α.Ι.), Προγραμματισμός και Διαχείριση Τεχνικών Έργων, Οικονομοτεχνική Ανάλυση Έργων και Επιχειρησιακή Έρευνα, Προγραμματισμός ΗΥ (με Fortran 2003-2008).

Μεταπτυχιακά Μαθήματα:  Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα,  Αντικειμενοστραφής & Παραθυρικός Προγραμματισμός (με VB & VBA).

Δια Βίου Μάθηση: 
– ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ: Επίλυση Προβλημάτων με Τεχνητή Νοημοσύνη και Προηγμένους Αλγορίθμους Εκτίμησης – Webpage
– ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑΔΑ: Χειρισμός, Εφαρμογές, Σχεδιασμός Αποστολών και Επεξεργασία Δεδομένων ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) – Webpage

Δημοσιεύσεις, Πρόσφατα FP7-ICT Projects , Αναλυτικό Βιογραφικό (GR)  

https://orcid.org/0000-0003-3614-0294

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών