Πνευματικός Νικόλαος

qode interactive strata
ΔΕΠ

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

pnevma@uniwa.gr

Τηλέφωνο

693 428 3760

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα (Παν/πολη 2), Κτίριο Α, Γραφείο Α217

Ώρες Γραφείου

Υποδοχή Φοιτητών: Δευτέρα - Τρίτη 17.00 με 18.00

Είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στη Σχολή Μηχανικών, Τμήμα Πολίτικων Μηχανικών.

Διδάσκει στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» και «Αντισεισμική και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και βιώσιμη ανάπτυξη”.

Είναι επίσης μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στα μεταπτυχιακά προγράμματα ‘Διαχείριση Τεχνικών Έργων’ και ‘Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές’. Διδάσκει αντισεισμική τεχνολογία στη Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών του Μηχανικού, ΣΤΕΑΜΧ.

Είναι συγγραφέας ενός βιβλίου και 5 κεφαλαίων σε βιβλία, 49 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 80 άρθρων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Έχει 572 αναφορές και h-index 14 κατά Google Scholar.

Είναι κριτής σε αρκετά διεθνή περιοδικά και μέλος σε επιστημονικούς συλλόγους.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον αντισεισμικό σχεδιασμό των κατασκευών, ανάλυση και σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών και γεφυρών, την ενόργανη παρακολούθηση, αναγνώριση βλαβών των κατασκευών, την εκτίμηση σεισμικής διακινδύνευσης και υπολογισμό απωλειών, τις επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών, το σχεδιασμό κατασκευών έναντι ακραίων φορτίσεων όπως εκρηκτικών φορτίων ή πυρκαγιάς και το σχεδιασμό κατασκευών έναντι πολλαπλών φυσικών καταστροφών

Βιογραφικό Σημείωμα (pdf)