Πνευματικός Νικόλαος

qode interactive strata

ΔΕΠ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

pnevma@teiath.gr

Τηλέφωνο

+30-210-538-5354

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.teiath.gr/pnevma/

Διπλ. Πολ. Μηχ. Ph.D.