Βιδάλη Ιωάννα

qode interactive strata
Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

Ακαδ. Υπότροφος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

i.vidali@uniwa.gr

Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Msc: Διαχείριση τεχνικών έργων (construction management)
Intergr. master Architect engineer N.T.U.A

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (pdf)